CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir: Bütçe Başarısızlığı Enflasyon ve Ekonomi Politikalarıyla İlişkilendirilmelidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, “Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. 2023 kümülatif bütçe açığı da 1trilyon 375 milyar TL’ye ulaşarak bütçe öngörüsü olan 659,4 milyar TL’lik açık rakamının iki katını aştı. Bütçe başarısızlığını öncelikli olarak enflasyonla mücadelede başarısızlık ve ekonomi politikalarında tutarsızlık ve istikrarsızlıkla ilişkilendirmek gerekmektedir. 2024 yılında toplam vergi tahsilatının 2023 yılına göre yüzde 85 artması bütçelendi. Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon hedefinin yüzde 36 olarak planlandığı düşünülürse ve vergi reformu gibi bir gündem de olmadığına göre bunun tek açıklaması vardır: Bu vergi gelirleri yine dolaylı vergiler ve çalışanlardan kesilen vergilerle vatandaştan toplanacaktır. Kötü ekonomi politikalarıyla 2024 yılı işverenler, çalışanlar için çok daha zor geçecektir. KOBİ’ler tehlikededir. Küçük esnaf batmaktadır” dedi.

CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Bakan Volkan Demir, Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ile ekonomik durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Demir, şunları söyledi:

“BÜTÇE BAŞARISIZLIĞINI ENFLASYONLA MÜCADELEDE BAŞARISIZLIK VE EKONOMİ POLİTİKALARINDA TUTARSIZLIK VE İSTİKRARSIZLIKLA İLİŞKİLENDİRMEK GEREKMEKTEDİR”

“Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. 2023 kümülatif bütçe açığı da 1trilyon 375 milyar TL’ye ulaşarak bütçe öngörüsü olan 659,4 milyar TL’lik açık rakamının iki katını aştı. Bütçe açığı, milli gelirimize göre yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Bütçe başarısızlığını öncelikli olarak enflasyonla mücadelede başarısızlık ve ekonomi politikalarında tutarsızlık ve istikrarsızlıkla ilişkilendirmek gerekmektedir. Ek bütçeyle başarısızlık, vatandaşın omuzlarına yüklenmiş ve ‘bir defaya mahsus’ muhtelif vergilerle bütçe giderleri karşılanmaya çalışılmıştır. 2024 yılı bütçe açığı ise 2 trilyon 652 milyar TL olarak bütçede yer aldı. 2024 yılında toplam vergi tahsilatının 2023 yılına göre yüzde 85 artması bütçelendi. Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon hedefinin yüzde 36 olarak planlandığı düşünülürse ve vergi reformu gibi bir gündem de olmadığına göre bunun tek açıklaması vardır: Bu vergi gelirleri yine dolaylı vergiler ve çalışanlardan kesilen vergilerle vatandaştan toplanacaktır.

“MALİ DİSİPLİN KAYBOLMUŞTUR”

Merkez Bankası nihayet enflasyonu düşürmeye karar verse ve sıkı para politikası uygulamaya çalışsa bile; başta demokrasi ve adaletle ilgili görünüm, genel ekonomi politikaları ve maliye politikası enflasyon düşürmeyi desteklememektedir. Mali disiplin kaybolmuştur. Tasarruf sadece düşük gelir grubundan yani asgari ücret ve yakın ücret alanlardan, emekliden beklenmektedir. Kamu tasarruf etmemekte ya da etmek istememektedir. Her çalışanı asgari ücrette ve her emekliyi de en düşük emekli maaşında eşitleyecek politikalar yürürlüğe konulmaktadır. En düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60’ında kalmıştır. En az asgari ücrete eşitlenmelidir.

“EKONOMİDE VE YARATTIĞIN SOSYAL SONUÇLARDA DÜNYA LİGİNDEYİZ”

Ekonomide ve yarattığın sosyal sonuçlarda dünya ligindeyiz! Bazı konularda dünyada kaçıncı sıradayız ve hangi ülkelerle rakibiz diye baktığımızda tablo iç karartıcıdır: Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl yayınlanan Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasından 101’inci sıradayız. Demokrasi Endeksi’nde 167 ülke arasında 103’üncü sıradayız. Dünya Mutluluk Endeksi’nde 137 ülke arasında 106’ncı sıradayız ve gençlerimizin sadece yüzde 17,3’ü mutlu. Uluslararası raporlama standartlarına göre, enflasyon muhasebesi uygulamada Arjantin, Etiyopya, Haiti, İran, Lübnan, Güney Sudan, Sudan, Surinam, Venezuela ve Zimbabve ile birlikteyiz. Moody’s kredi notu görünümünde B3 seviyesindeyiz (spekülatif kabul edilen ve yüksek kredi riskine tabi yükümlülükler) ve Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Gana, Maldivler, Mısır, Moldova, Moğolistan, Nikaragua, Tacikistan ile birlikteyiz.

“2024 YILI İŞVERENLER, ÇALIŞANLAR İÇİN ÇOK DAHA ZOR GEÇECEKTİR”

Bütçe açığının yanı sıra ekonomide işsizlik en büyük sorunlardan biri olarak devam etmektedir. Eylül 2023’te yüzde 9,1 ve Ekim 2023’te yüzde 8,5 olan işsizlik oranı Kasım 2023’te yüzde 9’a çıkmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri son 5 aydır düşen sanayi üretimi, şirketlerde yaşanan sipariş kayıpları ve şirket iflaslarıdır. Yurt içi talebin azalmasının yanında, başta AB ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarında da daralma başlamıştır. Kötü ekonomi politikalarıyla 2024 yılı işverenler, çalışanlar için çok daha zor geçecektir. Geçtiğimiz süreçte düşük faizle bankalardan kredi kullanan ve paralarını döviz, altın gibi servet araçlarına aktaran az sayıdakiler dışındaki KOBİ’ler tehlikededir. Küçük esnaf batmaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx